banner
 Start   Aktualności   Dokumenty
 Brzask
 Galeria
 Świat
 Historia
 Forum
 Kontakt
 Linki


27 czerwca - Powstanie na pancerniku "Potiomkin"

Przybycie do Odessy rewolucyjnego pancernika pod czerwonym sztandarem pobudziło miejscowych robotników do walki zbrojnej z caratem...
<więcej>

18 czerwca - Urodził się Georgi Dymitrow

Wierny syn bułgarskiej klasy robotniczej, Georgi Dymitrow, już w 15. roku życia włącza się do walki o wyzwolenie ludu pracującego.

16 czerwca - Powstanie chłopskie Napierskiego

Powstanie Kostki-Napierskiego należy do najpiękniejszych tradycji walk ludu polskiego, z których czerpali natchnienie późniejsi bojownicy o wyzwolenie społeczne.


24 maja - Zmarł Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik – jeden z najpotężniejszych umysłów świata – jest dla nas wielkim wzorem uczonego, człowieka gorąco miłującego prawdę, śmiało obalającego przeszkody na drodze postępu myśli ludzkiej.
<więcej>


A. Panufnik - Pieśń Zwycięstwa

I poszły dywizje, i szły bataliony / za wolność, za waszą, za naszą, za wiek, / i padły miliony, i wstały miliony, / jak step, co nas budzi i gubi swój brzeg.
<więcej>


9 maja - Rozkaz Naczelnego Dowództwa WP na dzień zakończenia wojny

W tej radosnej dla całego świata godzinie możemy sobie z dumą powiedzieć, że Wojsko Polskie dobrze przysłużyło się Ojczyźnie i ludzkości.
<więcej>


9 maja - Dzień Zwycięstwa

9 maja 1945 roku to dzień szczególny: Ostatecznie skapitulowała III Rzesza, Armia Czerwona wyzwoliła Pragę, a jugosłowiańscy partyzanci Zagrzeb. Trwała jeszcze walka przeciwko faszystowskiemu reżimowi japońskiemu na Dalekim Wschodzie, ale w Europie milkły już działa i wykuwała się nowa przyszłość.


5 maja - Urodził się Karol Marks

Karol Marks – genialny twórca komunizmu naukowego, wielki nauczyciel i wódz światowego proletariatu, inspirator i organizator „Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników” (I Międzynarodówki) – przyszedł na świat 5 maja 1818 r. w Niemczech, w Trewirze.


22 kwietnia - Urodził się Włodzimierz Lenin

Włodzimierz Iljicz Lenin - genialny teoretyk i wódz proletariatu światowego oraz całej pracującej ludzkości, twórca marksizmu epoki imperializmu i rewolucji proletariackich, założyciel partii komunistów rosyjskich i pierwszego na świecie państwa socjalistycznego - urodził się 10 (22) kwietnia 1870 r. w Symbirsku (późniejszy Uljanowsk).

19 kwietnia - zwycięstwo w Zatoce Świń

50 lat temu Kuba, średniej wielkości wyspa na Morzu Karaibskim, odniosła spektakularne zwycięstwo siłami Stanów Zjednoczonych w Zatoce Świń (Playa Girón). Wydarzenie to przeszło do historii jako „pierwsza klęska imperializmu w Ameryce” i oznaczało dla Kubańczyków początek trwającej pół wieku, bohaterskiej obrony kubańskiej rewolucji.

<więcej>

18 kwietnia - Urodził się Bolesław Bierut

Wybór towarzysza Bolesława Bieruta – w noc sylwestrową 1943 roku – na przewodniczącego KRN jest wyrazem wzrastającego autorytetu i zaufania do partii wszystkich organizacji wchodzących w skład KRN, jest wyrazem oceny wielkiego doświadczenia i nieugiętej postawy jej wybitnego organizatora.

16 kwietnia - Krwawy czwartek we Lwowie

Miesiące, które poprzedziły lwowskie wypadki w kwietniu 1936 roku, zaznaczyły się w Europie ogólnym wzniesieniem fali rewolucyjnej. Masy pracujące wystąpiły zespolone w jednolitym froncie do walki o chleb, pracę i wolność.

4 kwietnia - Bitwa pod Racławicami

Kościuszko rozumie, że ocalić ojczyznę, doprowadzoną do upadku przez magnaterię, może tylko lud. Dlatego też za główne swe zadanie uważa porwanie do walki chłopów i mieszczaństwa...
<więcej>

1 kwietnia - Urodził się Hugo Kołłątaj

Wielki przywódca polityczny i teoretyk radykalnego nurtu patriotycznego obozu reform w drugiej połowie XVIII wieku, współtwórca konstytucji 3 maja, najwybitniejszy umysł polskiego Oświecenia.
<więcej>


28 marca - Poległ gen. Karol Świerczewski

Generał Karol Świerczewski - „Walter” - w całym swym życiu był wzorem nieustraszonego żołnierza-komunisty, łączącego nierozdzielnie gorące umiłowanie Ojczyzny z głębokim proletariackim internacjonalizmem.
<więcej>

23 marca - Masakra w "Sempericie"

Walki na ulicach Krakowa trwały do późnego wieczora. W walce tej poległo ośmiu robotników. Kilkudziesięciu rannych zapełniło szpitale. Kilkaset osób aresztowano. Wieczorem na ulicach trwały jeszcze starcia...

19 marca - Zginęła Hanka Sawicka

Znają ją wszyscy – niską, ciemnowłosą dziewczynę, serdeczną i wymagającą najwięcej od siebie.

<więcej>


14 marca - umarł Karol Marks

"Kwadrans przed trzecią po południu, przestał myśleć największy ze współczesnych myślicieli. Na dwie zaledwie minuty pozostawiliśmy go samego, a kiedyśmy znowu weszli, znaleźliśmy go w fotelu spokojnie śpiącego – ale już na zawsze."

8 Marca - Międzynarodowy Dzień Kobiet

Podczas konferencji w Kopenhadze w 1910 roku, II Międzynarodówka Socjalistyczna ustanowiła Dzień Kobiet, który nabrał charakteru międzynarodowego.

5 marca - umarł Józef Stalin

Nie zdoła odeń odciąć / śmierci żelazna bariera. / Kto był walczącą ludzkością, / ten w ludziach nie umiera. (Jerzy Litwiniuk - "Cios")

27 lutego - poległ Edward Dembowski

Edward Dembowski (ur. 1822 – zm. 1846) to jeden z najwybitniejszych bojowników o wyzwolenie narodowe i społeczne.

23 lutego - powstała Armia Czerwona

Była to pierwsza w historii armia ludu pracującego, zbrojne ramię ludu w walce z wrogiem zewnętrznym i wewnętrznym.
<więcej>

13 lutego - umiera Ludwik Waryński

Tego dnia, roku 1899, zmarł w twierdzy Schluesselburga Ludwik Waryński (ur. w 1856), twórca partii „Proletariat” - partii, która wniosła do polskiego ruchu robotniczego ideologię marksizmu.
<więcej>

10 lutego - zmarł Aleksander Puszkin

Dnia 10 lutego 1837 roku zmarł największy poeta rosyjski, Aleksander Puszkin, autor wspaniałych poematów, powieści obyczajowych i wielu pięknych wierszy lirycznych.

<więcej>

27 stycznia - Armia Czerwona wyzwala Auschwitz

Tego dnia oddziały 59-tej i 60-tej armii 4-tego Frontu Ukraińskiego zdobyły okupowane przez Niemców miasto Oświęcim i uwolniły tysiące więźniów pobliskiego obozu koncentracyjnego.
<więcej>

21 stycznia - umarł Lenin

"Możecie być pewni, że za przedstawicielami milionów pociągną ze wszystkich krańców świata przedstawiciele dziesiątków i setek milionów, by zaświadczyć, że Lenin był wodzem nie tylko rosyjskiego proletariatu, nie tylko robotników Europy, nie tylko kolonialnego Wschodu, ale całego świata pracującego kuli ziemskiej."

<więcej>

17 stycznia - wyzwolenie Warszawy

Po kilkugodzinnych walkach, niemal doszczętnie zgruzowaną w wyniku beznadziejnego powstania warszawskiego stolicę, oswobodzili żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego.

<więcej>

8 stycznia - umarł Galileusz

Galileo Galilei zwany Galileuszem (1564-1642) - wielki fizyk i astronom włoski, twórca podstaw mechaniki, bojownik postępowego światopoglądu.
<więcej>

21 grudnia - urodził się Józef Stalin

Józef Wissarionowicz Stalin był wiernym uczniem i najbliższym współbojownikiem Lenina, kontynuatorem nauki i dzieła Marksa, Engelsa i Lenina, wielkim wodzem i nauczycielem Partii Komunistycznej i narodu radzieckiego.
<więcej>

16 grudnia - Powstaje KPRP

Jesień 1918 r. była piękna i pełna wielkich nadziei. Burżuazja szykowała się milczkiem do uchwycenia władzy, ale klasa robotnicza coraz śmielej demonstrowała swą siłę.

<więcej>

13 grudnia - Urodził się Henryk Heine

Wielki poeta Henryk Heine należy do grupy najbardziej postępowych pisarzy niemieckich XIX wieku. To on właśnie swoją twórczością stworzył podwaliny niemieckiej poezji rewolucyjnej głoszącej hasła wyzwolenia społecznego ludzkości.
<więcej>

10 grudnia - Zmarł Alfred Lampe

Człowiek nieprzeciętnego talentu i wiedzy, wybitny polityk i publicysta, jeden z czołowych przywódcow klasy robotniczej - tak mówił o nim Towarzysz Bierut.
<więcej>

5 grudnia - Konstytucja zwycięskiego socjalizmu

Ustrój radziecki jest najbardziej demokratycznym ustrojem na świecie, ponieważ zabezpiecza interesy przytłaczającej większości, gdy tymczasem wszelka demokracja burżuazyjna jest demokracją dla panującej mniejszości.

1 grudnia - Zamordowanie Kirowa

Sergiusz Kirow już od najmłodszych lat związany był z rewolucyjnym ruchem robotniczym.

<więcej>

28 listopada - Ginie Marceli Nowotko

Działalność Marcelego Nowotki – pierwszego sekretarza Polskiej Partii Robotniczej – jest wcieleniem najpiękniejszych tradycji polskiego rewolucyjnego ruchu robotniczego.


26 listopada - Umiera Adam Mickiewicz

Adam Mickiewicz to największy nasz poeta narodowy, wielki budziciel ducha narodowego w okresie niewoli, rewolucyjny demokrata swoich czasów.
<więcej>

20 listopada - "Niech się nazywa Włodzimierz"

W celi więziennej na parterze pruskiego izolatora w Poznaniu, bez lekarza, bez akuszerki, w całkowitym osamotnieniu rodzi tow. Helena Wieczorek. Pozostałe towarzyszki rozsiane w pojedynkach wszystkich pięter, z uchem przy wizyterce, czuwają od szeregu godzin w najwyższym napięciu.
<więcej>

Jak było naprawdę przy powstawaniu II RP?

Zanim jeszcze zakończyła się I wojna światowa, zanim rozpadły się trony Habsburgów oraz Hohenzollernów, a ich państwa poprosiły o pokój, nim w Warszawie ogłoszono odrodzenie Polski niepodległej, na wschodzie powstały dwa państwa ukraińskie...
<więcej>

Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa

Była to pierwsza zwycięska rewolucja proletariacka. Spowodowała zasadniczy zwrot w dziejach całej ludzkości, zwrot od starego, kapitalistycznego świata, do świata nowego - socjalistycznego.

7 listopada - Początek nowej ery

Wieku coś rozbłysł w salwach Aurory do szturmu idąc. Wyprostowałeś plecy Historii, smagane krzywdą.
<więcej>

6 listopada - Zmarł Piotr Ściegienny

W latach 40-tych XIX wieku powstają pierwsze niepodległościowe organizacje ludowe, grupujące przede wszystkim chłopów i mieszczaństwo...
<więcej>

5 listopada - Pierwsza w Polsce Rada Delegatów Robotniczych

Rady Delegatów Robotniczych powstały w Polsce pod wpływem Rewolucji Październikowej w Rosji i wzniesienia się fali rewolucyjnej w kraju.
<więcej>

1 listopada - Święto Zmarłych

"Nam nie potrzeba kadzideł,/symfonii i requiemów,/nie czas dziś jeszcze na to,/siły dajcie światu żywemu." (K. I. Gałczyński, "Requiem?")
<więcej>

29 października - Założenie Komsomołu

Komsomoł, jak ognisko wielkiego pieca, przetapia i formuje nowego, radzieckiego człowieka. – Te piękne słowa Michała Kalinina o Leninowskim Komsomole trafnie charakteryzują organizację, która wychowała tylu mężnych i ofiarnych bojowników o społeczną sprawiedliwość.
<więcej>


22 października - Umiera Lucyna Hertz

W sierpniu 1944 zostaje skierowana na front pod Warszawę jako zastępczyni dowódcy kompanii fizylierów. Część jej pułku utworzyła już przyczółek czerniakowski na lewym brzegu Wisły, starając się pomóc powstańcom Warszawy.

12 października - Poległ Mieczysław Kalinowski

Aż do swej śmierci w 1943, był jednym z tych oficerów, którzy w umysłach i sercach kościuszkowców rzeźbili kształt Polski, o jaką toczył się bój - Polski ludu pracującego.


12 października - Święto Ludowego Wojska Polskiego

Taka była armia Polski Ludowej. Wojsko, z którego Polacy mogli czuć się dumni i czuli się dumni. Siła, która nie zniewalała, ale wyzwalała narody z kajdan faszyzmu i broniła je przed powtórnym, brutalnym zniewoleniem. Potęga, która była żywym ciałem społeczeństwa, nie zaś mięsem armatnim, które możni tego świata chcą przekształcić w grupkę najemników. Takie było Ludowe Wojsko Polskie.
<więcej>

1 października - Rocznica utworzenia ChRL

Tego dnia mijają już 62 lata od narodzin Chińskiej Republiki Ludowej. Państwa, które stworzyły masy ludowe w interesie właśnie mas ludowych.
<więcej>

29 września - Urodził się Mikołaj Ostrowski

Był komsomolcem, komunistą, żołnierzem Rewolucji Październikowej i należał do tego pokolenia, które po jej zwycięstwie stanęło do niemniej trudnej walki - budowania pierwszego na świecie socjalistycznego państwa, do wychowania nowych pokoleń komunistów.
<więcej>

Wyzwolenie Zach. Ukrainy i Zach. Białorusi

Przesunięcie na zachód granic Związku Radzieckiego nie tylko znacznie zwiększyło bezpieczeństwo ZSRR, lecz także przyczyniło się poważnie do sprawy wszystkich miłujących pokój narodów, które walczyły z agresją hitlerowską.

17 września - Wyzwolenie obozu w Berezie Kartuskiej

I oto w roku 1934 rozeszła się wieść o stworzeniu „polskiego obozu koncentracyjnego” i od tej chwili zaciążył on nad krajem niby cień potworny, wstrząsając lud dreszczem ohydy, strachu, oburzenia i gniewu.

11 września - początek terroru w Chile

Rządy junty generała Augusto Pinocheta od początku cechowały się krwawym terrorem wewnątrz i poza granicami kraju...
<więcej>


10 września - Poległ Marian Buczek

Kiedy wojna rozwaliła więzienia, Buczek nie rozpamiętywał doznanych krzywd. Drżał, by klęska reżimu nie stała się klęską Polski.
<więcej>

8 września - Zamordowano Juliusza Fuczika

Juliusz Fuczik był wzorem rewolucjonisty i patrioty, wzorem prawdziwego człowieka.

<więcej>

6 września - Reforma Rolna

W II RP gospodarstwa obszarnicze skupiały blisko 1/3 gruntów rolnych, 65% gospodarstw było gospodarstwami małorolnymi, liczącymi poniżej 5 ha gruntów. Ta struktura agrarna powodowała, że rolnictwo w Polsce międzywojennej było zacofane technicznie i społecznie.

<więcej>

4 września - Urodził się Juliusz Słowacki

Tego dnia przyszedł na świat Juliusz Słowacki – największy obok Adama Mickiewicza poeta polski.
<więcej>

Jak Anglia i Francja rzuciły Polskę Hitlerowi

Londyn i Paryż niechętnie chwytają za broń, a raczej udają tylko, że to czynią. Ich politycy marzyli o uczynieniu Hitlera żandarmem Europy. Doszli jednak zbyt późno do wniosku, że Hitler nie zadowala się tą rolą i że chce być dowódcą żandarmerii, wyłącznym "panem i władcą" Europy.

Komuniści w obronie Warszawy

Latem 1939 roku, gdy społeczeństwo polskie manifestowało ofiarnością na rzecz Pożyczki Obrony Narodowej swą wolę obrony niepodległości – my, komuniści, zamknięci w więzieniach, deklarowaliśmy na pożyczkę wszystkie nasze depozyty pieniężne, żądając jednocześnie na piśmie powołania nas do szeregów wojskowych.

<więcej>

Gorzkie prawdy o wrześniu 1939

Czy drogowskazem może być dla kogokolwiek produkt fałszowania historii?! Tak zwana „polityka historyczna”, prowadzona przez partie prawicowe, zawiera w sobie zideologizowane i ahistoryczne spojrzenie na naszą przeszłość.
<więcej>

23 sierpnia - Prawda o pakcie Ribbentrop-Mołotow

Ci, którzy nie mogą "przebaczyć" Związkowi Radzieckiemu paktu z 23 sierpnia, zarzucają mu właściwie, że nie popełnił samobójstwa, że wyszedł zwycięsko z wojny dyplomatycznej, która poprzedziła działania wojenne.


22 sierpnia - Zmarł Jan Kochanowski

Najwybitniejszy z twórców polskiego Odrodzenia.

21 sierpnia - Towarzysze rozstrzelani

21 sierpnia 1925 roku na stokach Cytadeli Warszawskiej został wykonany wyrok sądu doraźnego polskiej burżuazji.

20 sierpnia - Przyszedł na świat Bolesław Prus

Dnia 20 sierpnia 1847 roku urodził się Aleksander Głowacki (znany pod pseudonimem Bolesława Prusa), najwybitniejszy pisarz polski drugiej połowy XIX wieku.

<więcej>


18 sierpnia - Zginął Ernst Thaelmann

Tego dnia poległ nauczyciel i żołnierz socjalizmu, bezkompromisowy bojownik o prawa ludu pracującego, wróg imperializmu niemieckiego, junkierstwa i prusactwa. Człowiek, który wierzył w niewyczerpane siły rewolucyjne robotników Niemiec i całego Świata.

<więcej>

Wojna z kapitalistyczno-obszarniczą Polską

Okres pokojowego wytchnienia Republiki Radzieckiej przerwany został wiosną 1920 r. przez nową wyprawę Ententy. Tym razem Ententa postanowiła do walki z Rosją Radziecką wykorzystać burżuazyjną Polskę i białogwardyjskiego generała Wrangla, który zebrał na Krymie niedobitki armii denikinowskiej.

Przemówienie Lenina o wojnie z jaśniepanami polskimi

Towarzysze! Wiecie, że polscy obszarnicy i kapitaliści, podżegani przez Ententę, narzucili nam nową wojnę. Pamiętajcie, towarzysze, że z polskimi chłopami i robotnikami nie jesteśmy poróżnieni, że niepodległość Polski i polską republikę ludową uznawaliśmy i uznajemy.

"Ale różne są nasze ojczyzny..."

Śniegurko przyznał się do szerzenia propagandy komunistycznej, lecz w ostry sposób zaprotestował przeciwko oskarżeniu go o zdradę ojczyzny. "Moja ojczyzna - powiedział - to ludowa, socjalistyczna Polska. Możecie mnie za to powiesić, lecz ja mojej ojczyzny nie zdradziłem i nie zdradzę. Ale różne są nasze ojczyzny: wasza jest pańska, a moja - robotniczo-chłopska. I w tej mojej ojczyźnie, która powstanie - jestem o tym głęboko przekonany - nikt nie nazwie mnie zdrajcą".


Włodzimierz Lenin - "Fryderyk Engels"

5 sierpnia według nowego kalendarza (24 lipca) 1895 roku zmarł w Londynie Fryderyk Engels. Po swym przyjacielu Karolu Marksie (zmarłym w 1883 r.) Engels był najwybitniejszym w całym cywilizowanym świecie uczonym i nauczycielem współczesnego proletariatu.


Rocznica Powstania Warszawskiego

"Wybuch Powstania Warszawskiego był jedną z największych zbrodni dowództwa AK. Ten zryw nie miał najmniejszych szans powodzenia" - stwierdził profesor Jan Ciechanowski, w czasie kolejnej promocji swojej książki pt. "Powstanie Warszawskie".

Powstanie Warszawskie a rozum polityczny

„Powstanie skierowane było militarnie przeciwko Niemcom, politycznie przeciw ZSRR, faktycznie przeciwko Polsce.”
<więcej>

Tymczasowy Komitet Rewolucyjny w Białymstoku

Wojska radzieckie wkroczyły do Białegostoku o godz. 6-ej rano (28 lipca 1920). Tłumy robotników pośpieszyły na spotkanie żołnierzy radzieckich z kwiatami, którymi obrzucali wkraczającą armię.

26 lipca - Śmierć Findera i Fornalskiej

Śmierć ofiarnych bojowników sprawy socjalizmu uczy czujności wobec wroga, który nie cofa się przed najbardziej plugawą zbrodnią w podstępnej walce z bojownikami sprawy robotniczej.

22 lipca - Rocznica Manifestu PKWN

Po pięciu latach niewoli, po pięciu latach panowania hitlerowskiego wroga – żołnierz polski wstąpił znowu na ojczystą ziemię.

<więcej>


20 lipca - Zmarł Feliks Dzierżyński

Wyzwolenie Polski przez Armię Radziecką - wielkie zwycięstwo ZSRR nad faszyzmem potwierdziło, że walka i praca Feliksa Dzierżyńskiego w Kraju Rad była również walką o szczęście i przyszłość naszej Ojczyzny i wszystkich ludów świata.

19 lipca - Urodził się Włodzimierz Majakowski

Wielki poeta radziecki, piewca Rewolucji Październikowej, poświęcił całą swą twórczość sprawie proletariatu.

"Czarny Czwartek"

Co innego wydarzenia w grudniu 1970 na wybrzeżu, a co innego film Antoniego Krauzego

<więcej>


Kolektywizacja w ZSRR uratowała życie milionów Europejczyków

Jak widać, kolektywizacja była konieczna nie tylko dla sfinansowania industrializacji, ale także dla położenia kresu cyklicznym niedoborom żywności, w których ginęły ogromne rzesze ludzi.

Trockizm czy leninizm?

"Na czym polega niebezpieczeństwo nowego trockizmu? Na tym, że cała jego treść wewnętrzna daje mu wielkie szanse stania się ośrodkiem i punktem zbornym elementów nieproletariackich, dążących do osłabienia, doprowadzenia dyktatury proletariatu do rozkładu."

Wyzysk pracowników handlowych

Chociaż praca pracowników handlowych nie tworzy ani wartości, ani wartości dodatkowej, to jednak wcale nie oznacza, że nie są oni wyzyskiwani przez kapitał handlowy.


Babcia

Był rok 1945. W tamtych czasach posterunki milicji przyjmowały pierwsze uderzenie ze strony bandytów. Stanowiły prawdziwe bastiony demokracji, gdzie obrońcy często walczyli do ostatniego naboju.

Tajne archiwa potwierdzają stanowisko radzieckie

Dr Grover Furr: "Najnowsze przecieki materiałów z tajnych archiwów ZSRR potwierdzają wersję wydarzeń lat 1936-1938 przedstawioną przez komunistyczne władze radzieckie". - Wywiad przeprowadzony przez Jakuba Dżugaszwili, wnuka Józefa Stalina, z dr Groverem Furrem, profesorem Monclair State University, New Jersey, USA ("The Georgian Times", 20.09.2010).

Prorocy końca świata

Wśród współczesnych reakcjonistów szczególną popularnością cieszy się tak zwana teoria cyklicznego rozwoju społeczeństwa. Jeszcze w starożytności Grek Polibiusz wypowiedział myśl o "ruchu kołowym historii", o "wiecznym nawrocie".

W obronie przedstawicieli Państwa Radzieckiego

Delegacja Radzieckiego Czerwonego Krzyża przybyła do Warszawy, by zorganizować repatriację jeńców rosyjskich, wracających z Niemiec przez Polskę do Rosji. Została zatrzymana i zamordowana przez zbirów Piłsudskiego.

O pracy fizycznej i umysłowej

Przeciwieństwo między pracą fizyczną a umysłową jest przeciwieństwem klasowym, co oznacza, że społeczne warunki jego przezwyciężenia stworzy dopiero zwycięstwo rewolucji proletariackiej i budowa ustroju socjalistycznego.

Tendencje rozwojowe imperializmu

Kapitalizm stał się imperializmem dopiero na określonym, bardzo wysokim stopniu swego rozwoju. Podstawowym czynnikiem tego procesu jest zastąpienie kapitalistycznej wolnej konkurencji przez monopole kapitalistyczne.

Harry Pollitt - Mowa obrończa

14.10.1925 r. aresztowano dwunastu przywódców Komunistycznej Partii Wielkiej Brytanii pod zarzutem publikowania wywrotowych materiałów oraz podburzania do naruszenia ustawy przeciw podżeganiu do buntów z 1797 r.

Spóźniony Drugi Front

W przededniu otwarcia II frontu sytuacja wojskowa i polityczna w Europie kształtowała się pod wpływem zwycięstw Armii Czerwonej oraz potężnego rozwoju walki wyzwoleńczej narodów krajów wschodnio-, a także zachodnioeuropejskich.


O społeczeństwie komunistycznym

Sama tylko znajomość ogólnych zarysów społeczeństwa komunistycznego wskazuje, że ustrój ten już na samym początku swego rozwoju urzeczywistni odwieczne dążenia ludzkości, jej marzenia o powszechnej zamożności i obfitości, o wolności i równości, o pokoju i braterstwie, o współpracy między ludźmi.

Marks i Engels o Polsce

Dwa przemówienia w sprawie polskiej - wygłoszone przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa 22 lutego 1848 w Brukseli podczas obchodów drugiej rocznicy powstania krakowskiego 1846.

Polscy bojownicy Komuny Paryskiej

Giną w pamięci daty i nazwiska bohaterów. Przepadają w otchłaniach czasu. Wielu stara się ich zabić przez wyszydzenie albo i przemilczenie. Dlatego warto przypominać niezwykłe losy ludzi walczących o to, co najpiękniejsze. O to, co najważniejsze... O władzę dla ludzi pracy. Warto pamiętać, bo i my – wśród zgiełku współczesności – winniśmy brać z owych bojowników przykład...

N. Szpanow - Podżegacze

- Gwiżdżę na to, co oni czują, Seeger! - Ton, jakim mówił Alexander, stał się znowu szorstki. - Umowa Trockiego z Hessem jest umową. Płacimy Trockiemu i chcemy, żeby jego banda pracowała, a nie opowiadała o tym, co czuje.

Raport Burdenki

Komunikat Komisji Specjalnej do ustalenia i zbadania okoliczności rozstrzelania przez niemieckich najeźdźców faszystowskich w lesie Katyńskim jeńców wojennych – oficerów polskich.

Pierwotne nagromadzenie kapitału

Skąd się wzięli kapitaliści? Czy swe bogactwo zdobyli uczciwą pracą?
<więcej>

Tak było...

Wobec tylu państwowych powag, popartych trzema karabinami i bronią mniejszego kalibru, demonstracyjnie pokazywaną przez zespół wywiadowczy, nie było wątpliwości, że wszystko odbywa się „w majestacie prawa” (jesteśmy przecież, do stu piorunów, najstarszą demokracją w Europie), pytam więc tylko u kogo zarządzono rewizję.

Demokracja radziecka - rady wiejskie (Sielsowiety)

Podczas gdy prawo do uczestnictwa w wyborach obowiązywało zarówno na wsi jak i w mieście, metody głosowania znacznie się różniły. W pierwszej kolejności omówimy zebranie wiejskie, nie tylko dlatego, że reprezentowało ono trzy czwarte całej ludności ZSRR ale również dlatego, że było typowo rosyjskie.
<więcej>

Nauka w Polsce Ludowej

Wbrew obłąkańczym twierdzeniom, że Polska Ludowa była „intelektualną pustynią” (chyba że każde ziarenko piasku symbolizuje wybitnego naukowca!) osiągnięcia nauki polskiej w okresie powojennym zapierają dech w piersiach...